ALLMÄNNA VILLKOR VID KÖP I STONE CENTERS BUTIK PÅ HISINGEN

Version 2021-09-17

Dessa allmänna villkor gäller som avtal mellan dig som konsument (”du eller Kunden”) och Stone Center AB (”Stone Center”), org. nr. 559048-2468, med adress Minelundsvägen 7, 417 05 Göteborg, e-post: info@stonecenter.se, när du handlar i vår fysiska butik. För att kunna handla behöver du också samtycka till att Stone Center får behandla och spara dina personuppgifter. När du handlar hos oss på Stone Center godkänner du våra allmänna villkor.

1 AVTAL OM KÖP

1.1 Avtal om köp träffas mellan dig som kund och Stone Center när du genomfört ett köp och du får ditt kassakvitto eller en orderbekräftelse är skickad till den e-postadress du har uppgivit.

1.2 Orderbekräftelsen betyder att Stone Center godkänt köpet och att ett bindande avtal om köp har upprättats. En genomförd beställning är förenad med betalningsskyldighet.

1.3 Du försäkrar att alla de uppgifter du lämnar är korrekta.

1.4 Offerter från Stone Center är giltiga i 30 dagar, om inte annat har angetts. Som framgår ovan ansvarar Kunden alltid för att den information som lämnats är korrekt. Därför rekommenderar Stone Center att du alltid går igenom en offert noggrant innan du godkänner den. Stone Center har inte möjlighet att kontrollera de uppgifter som du har lämnat.

1.5 Alla produkter tillhör Stone Center till dess att Stone Center har erhållit full betalning från Kunden.

2 PERSONUPPGIFTER

2.1 Stone Center värnar om din personliga integritet och säkerhet. När du handlar i vår fysiska butik samtycker du till att vi hanterar och sparar din personliga information för att du ska kunna genomföra ditt köp. Du har rätt att begära tillgång de uppgifter vi har om dig, och om någon information är felaktig kan du få dem ändrade eller borttagna. För mer information om hur Stone Center behandlar personuppgifter, läs Stone Centers Integritetspolicy.

3 STONE CENTERS PRODUKTER

3.1 Stone Center säljer sten (komposit, granit, marmor etc.), kök- och badrumsinredning, kakel och klinkers. Stone Center tillverkar också på beställning bänkskivor m.m. Alla bilder i kataloger, på vår hemsida, eller liknande ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera att återskapa de produkter du får, produktens exakta utseende, funktion eller ursprung.

4 NATURSTEN OCH DESS EGENSKAPER

4.1 Stone Center tillverkar och säljer produkter i naturliga material såsom sten, marmor etc. som med tiden kan ändra utseende och/eller upplevas patinerade över tid på grund av oxidation och/eller normalt användande. Detta är en naturlig process hos naturmaterial och inte en anledning till reklamation. Stone Center kommer, i den mån det är möjligt, att informera dig om detta i sina produktbeskrivningar. Upplever du brist på information, rekommenderar vi att du kontaktar oss innan du går vidare i ditt köp. Vidare åligger det dig att följa de skötselråd som utfärdas av tillverkare för respektive produkt.

4.2 Nyanser, färger och storlekar på keramik (t.ex., dock ej uteslutande, kakel, klinker, granitkeramik och mosaik) kan skifta mellan visade prover och levererat material på grund av olika produktionstillfällen. Levererade plattor/bänkskivor/sten m.m. kan därför avvika från visade prover avseende färg och nyans. Samma gäller också för olika storlekar i samma serie och kulör. Den keramik Stone Center levererar är alltid av första sortering och är alltid från en och samma batch (produktionstillfälle). Stone Centers producenter förbehåller sig rätten att ändra i produkterna utan föregående avisering.

4.3 För att naturmaterial ska bibehålla god kvalitet över tid ska de skötselråd som vi tillhandahåller vid köp och på våra leverantörers hemsidor följas. Vid skador och slitage till följd av att dessa råd inte har följts förbehåller sig Stone Center rätten att neka en reklamation.

4.4 Sten är ett material som bildats av naturen och kan därför inte strikt jämföras med uppvisade provbitar. Det kommer alltid att förekomma mer eller mindre variationer och dessa kan inte leda till reklamationer. Vanligt förekommande variationer i natursten som accepteras är:

– Luftblåsor som är vanligt förekommande i bl.a. ljus Carraramarmor. Dessa uppträder ofta som små ljusprickar, håligheter eller smårevor.

– Små opolerade prickar eller håligheter som oftast finns i polerad granit. Granitsort och ljussättning påverkar framträdandet av dessa.

– Läkta stick som ibland kan uppfattas som sprickor i stenen.

– Tydligt framträdande fläckar i finkornig granit som inte överskrider storleken av en femkrona och tydligt framträdande fläckar i storkornig granit upp till 5 cm.

– Övriga färgvariationer i samma leverans förutsatt att de olika stenarna tagits från samma sändning.

– Förutom naturliga variationer måste också fackmannamässigt utförda reparationer accepteras.

5 PROVBITAR

5.1 Provbitar och bilder kan inte garantera att produktens exakta utseende och beskaffenhet återges. Färgåtergivningen kan skilja sig mellan bild och verklighet och för varuprover så kan endast provet vara indikativt. Provbitar av naturmaterial och särskilt sten med marmorering kan skilja mer eller mindre mellan olika materialbitar.

6 MÅTTAGNING

6.1 Stone Center erbjuder måttagning enligt vid var tid gällande prislista.

6.2 Vid måttagning ska du eller din representant vara på plats och svara på frågor rörande beställningen som material, kantbehandling, rundning av hörn, placering av diskhoar och blandare, urtag etc. För måttagning krävs att det finns ett fast underlag i form av stommar eller liknande som mätning kan ske på. Underlaget som bänkskivan ska vila på ska vara plana och fria från uppstickande kanter. En tolerans om +/- 2 mm gäller för hela ytan. Skåpstommar får inte flyttas eller ändras efter uppmätning. Väggar får inte putsas, spacklas, gipsas eller flyttas efter utförd mätning. Stommarna som bänkskivan vilar på eller är ansluten mot (t.ex. ett högskåp) måste vara permanent fästa i väggen och i varandra. Samtliga täcksidor som påverkar bänkskivornas mått behöver vara monterade eller provisoriska bitar av material i samma tjocklek som täcksidorna ska vara monterade för att imitera täcksidorna. Stommarna måste stå i våg och vara monterade rakt i framkant då detta påverkar det slutliga måtten på bänkskivan.

6.3 Om inte samtliga skåpstommar, täcksidor, högskåp etc. är permanent monterade och väggar inte är färdiga garanteras inga mått utan du får beställa tid för ny mätning. Stone Center förbehåller sig rätten att debitera kostnaden för extra mätning om ovanstående villkor inte är uppfyllda.

6.4 Stone Centers mättekniker bedömer monteringens svårighetsgrad i samband med mätning, t.ex. antal trappor, långt att bära etc. För det fall monteringens svårighetsgrad innebär en fördyrning kommer detta meddelas innan produktionen av bänkskivan påbörjas.

6.5 I kök där det även ska mätas för stänkpanel kan Stone Center på plats besluta om att stänkpanelen måste mätas först efter det att bänkskivorna monterats för att kunna garantera perfekt passform. En extra avgift för måttagning kommer att debiteras för detta.

6.6 I kök där en köksö ska vila på gavlar i sten kan Stone Center på plats besluta om att gavlarna måste mätas först efter det att bänkskivan på köksön monterats, t.ex. på grund av ett lutande golv eller stommar som inte står i våg. En extra avgift för måttagning kommer debiteras för detta.

6.7 Skåp som ska stå ovanpå bänkskivan får inte monteras före måttagning, alternativt att de enkelt kan flyttas.

6.8 Eventuell golvspis/ugn ska stå på sin plats vid måttagning.

6.9 Platsen ska vara belyst, avstädad och förberedd för måttagning. Om bänkskiva i annat material önskas användas tillsammans med bänkskiva i sten måste denna vara monterad när måttagning av stenskivan sker.

6.10 Om du väljer att lämna egen mall, mått eller ritning, kräver Stone Center 100 % förskottsbetalning. Merkostnader för framtagning av tillverkningsritning kan tillkomma.

6.11 Om du avstår beställning efter måttagning debiteras avgiften för måttagning enligt Stone Centers vid var tid gällande prislista för måttagning.

6.12 Notera att offererade priser kan komma att justeras efter verkliga mått och förutsättningar efter måttagning.

7 MONTERING

7.1 Monteringsplatsen ska vara belyst, avstädad och förberedd för montering.

7.2 Stommarna ska vara fria från temporära eller gamla skivor. Diskbänkar och stommar ska vara monterade och permanent fastsatta. Samtliga bänkskåpsluckor ska vara avlägsnade vid monteringstillfället, dvs. skåpsstommar ska vara fria från luckor.

7.3 Skåpsstommar ska vara av sådan kvalitet och monterade på sådant sätt att stommarna klarar bänkskivans tyngd. Där stommar inte stöder mot skivan ska reglar vara monterade så att de stöder och bär bänkskivan. Underlaget som bänkskivan ska monteras på ska vara plant och fritt från uppstickande kanter. En tolerans om +/- 2 mm gäller för hela ytan inklusive stommar och stödreglar. Om dessa villkor inte är uppfyllda kan Stone Center bli tvungna att ta materialet i retur alternativt ställa av det på anvisad plats. Om en ny montering måste bokas kommer även denna montering debiteras till ordinarie pris.

7.4 Stone Center utför inte el- eller VVS-arbeten, fastsättning av lösa delar som t.ex. blandare, diskmaskinavstängning, el-kontakter eller fogning mot befintligt kakel, stänkskydd eller vägg. Kakel eller annat material på vägg från inte vara monterat så att det hindrar montage av bänkskivan.

7.5 Stone Center rekommenderar att du kontaktar hantverkare för efterarbeten, avseende t.ex. el och VVS, först efter att monteringen av bänkskivan är slutförd. För det fall monteringen försenas av någon anledning, t.ex. på grund av sjukdom hos dig eller hos Stone Centers personal, förseningar hos Stone Centers leverantörer eller annan anledning, ersätter Stone Center inte dig för eventuella av- eller ombokningskostnader och/eller merkostnader med anledning av att du före montering av bänkskivan bokat in hantverkare (t.ex. elektriker, rörmokare etc.) som kan komma att behöva av- eller ombokas.

7.6 Stone Center rekommenderar att inte använda bänkskivan de första 24 timmarna efter montering så att allt kan torka ordentligt.

7.7 Skåp som ska stå ovanpå bänkskivan får inte monteras före montering av bänkskivan, alternativt att de enkelt kan flyttas.

7.8 Kunden eller kundens representant måste vara på plats och godkänna material och montering. Produkterna måste inspekteras direkt efter montering/leverans och eventuella fel och defekter anmärkas direkt till montörerna samt dokumenteras skriftligen och med fotografi som skickas via e-post till din kontaktperson hos Stone Center alternativt till info@stonecenter.se. Finns ingen närvarande betraktas material och montering som godkänd.

7.9 Observera att Stone Centers montörer inte har möjlighet att ta av sig skorna vid tunga lyft, av arbetsmiljöskäl. Täck därför över ditt golv om golvet är ömtåligt eller fläckkänsligt. Du ansvarar för att golv som ligger i anslutning till där montage ska göras samt intransportväg är tillräckligt täckta/skyddade. Stone Center rekommenderar masonitskivor alternativt träfiberskivor.

7.10 Om montering beställs utan måttagning ansvarar du för att bänkskivans mått stämmer och att tillräcklig fogmån lagts in i angivna mått.

7.11 Stone Center ansvarar inte för skador som uppstår i samband med egen montering. Stone Center rekommenderar alltid att montering sker av Stone Centers yrkesmontörer. För vissa produkter erfordras speciella produkter för applicering och efterbehandling. Kunden ansvarar själv för att rätt produkter används och att montering sker på korrekt sätt för det fall Kunden avser att utföra egen montering.

7.12 Vid montering av produkter, t.ex. dusch, blandare etc., som kräver att hantverkare anlitas rekommenderar Stone Center att du bokar hantverkare först efter att du har erhållit leverans av dina produkter. Stone Center ersätter aldrig kunden för ombokningskostnader och/eller merkostnader med anledning av att kunden före leverans av produkter, eller inför en preliminär leverans av produkter, har bokat in hantverkare (t.ex. elektriker, rörmokare etc.) som kan komma att behöva av- eller ombokas.

8 GENERELLA TOLERANSER

8.1 Tolerans för bearbetat material i längd och bredd utifrån Stone Centers uppmätning, eller av Kunden erhållna mått, är +/- 2mm. Buktighet +/- 2 mm. Tolerans för stentjocklek är +/- 10 %. Synlig kant slipas till jämn tjocklek, i övrigt kan tjockleken på stenen variera. Yttolerans vid planlimning av ho eller häll är +/- 5 mm. Centrum på urtag för hällar och vaskar placeras i centrum på bredd- och längdmåttet av respektive stomme om inget annat anges i samband med beställning/orderbekräftelse/uppmätning.

9 AVBRYTA ETT KÖP AV EN BESTÄLLNINGSVARA/

TILLVERKNINGVARA

9.1 Om du önskar avbryta ett redan genomfört köp av en specialbeställd produkt hjälper vi dig naturligtvis att avbryta ditt köp i den mån det är möjligt. Detta ska ske inom 24 timmar från beställningstillfället för att säkerställa att Stone Center inte hunnit vidarebefordra din specialbeställning till leverantör eller att Stone Center inte har hunnit påbörja produktionen av specialbeställd produkt. Det kan i vissa undantagsfall vara möjligt att avbryta ett köp även efter 24 timmar men då endast under förutsättning att Stone Center i sin tur kan avbryta köpet hos leverantör, vilket det inte finns några garantier för. Om det medför kostnader för Stone Center att genomföra en avbeställning efter att en produkt har börjat tillverkas/produceras så förbehåller Stone Center sig rätten att göra avdrag för detta på det återbetalade beloppet, t.ex. genom att behålla hela eller delar av erlagd handpenning.

10 PRISER

10.1 Alla priser anges inklusive moms och i svenska kronor. Stone Center reserverar sig för momshöjningar och andra prisförändringar som Stone Center inte kan råda över.

11 BETALNING

11.1 I vår fysiska butik kan du betala med kort (Visa/Mastercard), med företags-Swish 123 234 16 49, via Plusgiro med nummer 790790-0 samt med faktura. Betalningsvillkor avseende fakturabetalning framgår av respektive faktura. När du betalar in till vårt Plusgiro ska ordernummer anges som referensnummer.

12 HANDPENNING OCH FÖRSKOTTSBETALNING

12.1 När du lägger en order på en beställningsvara som vi inte lagerför är det en specialbeställning. På sådana beställningar tillämpas erlagd handpenning om 50 % av det totala ordervärdet innan Stone Center aktiverar ordern och beställer dina produkter från leverantören alternativt tillverkar dina produkter.

12.2 Genom att betala handpenningen godkänner du Stone Centers allmänna villkor och samtycker till att namn och person- eller organisationsnummer samt kontaktuppgifter (telefonnummer och e-postadress) registreras i vårt kundregister.

12.3 En orderbekräftelse skickas till dig av en säljare per e-post. Orderbekräftelsen är ditt köpbevis och kan komma att behöva visas upp vid leverans av dina produkter eller vid en eventuell reklamation.

12.4 Slutbetalning av order ska ske innan leverans, det går givetvis bra att betala in det fulla beloppet på en gång. Betalningen kan göras antingen i Stone Centers fysiska butik eller till Stone Centers Plusgiro med nummer

790790-0. Ange ditt ordernummer som referensnummer på betalningen.

12.5 Stone Center förbehåller sig rätten att neka en beställning om fakturabetalning, eller om annan betalningsmetod som valts inte är godkänd. Stone Center förhåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsmetoder, samt ändra betalningsmetod om ditt val av betalning av någon anledning inte fungerar vid köpet.

12.6 Stone Center förbehåller sig rätten att avbryta ett köp om bedrägeri misstänks.

13 ÖPPET KÖP OCH BYTESRÄTT

13.1 En lagervara som är köpt i Stone Centers fysiska butik omfattas av öppet köp och bytesrätt. Du som kund har öppet köp i 14 dagar från köptillfället. Bytesrätt gäller i 14 dagar mot tillgodokvitto. Önskar du nyttja öppet köp eller bytesrätt behöver du komma in till butiken med produkten och kvittot.

13.2 För att öppet köp eller bytesrätt ska gälla ska produkten lämnas tillbaka i oförändrat nyskick samt i oskadad originalförpackning tillsammans med emballaget den kom i. Produkten får ej ha använts eller monterats men du får undersöka produkten för att fastställa dess funktion och egenskaper. I de fall produkten är förseglad ska den vara obruten och produkten får ej ha monterats.

13.3 Om du mottagit din leverans med hemleverans (avser endast lagervaror) är det viktigt att du behåller emballaget om du önskar returnera produkten, som annars inte omfattas av ångerrätten.

13.4 Stone Center förbehåller sig rätten att vänta med återbetalning till dess att Stone Center mottagit produkten eller att du visat att produkten är skickad tillbaka till oss. Vid nyttjat öppet köp återbetalar Stone Center samma belopp som du som kund betalat till samma konto/kort som pengarna drogs från om ej annat är överenskommet.

13.5 Om det skulle visa sig när vi fått tillbaka produkten att den minskat i värde på grund av att du använt den eller hanterat den i större omfattning än nödvändigt för att fastställa produktens egenskaper och funktion har Stone Center rätt att göra avdrag för detta på återbetalningsbeloppet.

14 UNDANTAG FRÅN ÖPPET KÖP OCH BYTESRÄTT

14.1 Beställnings- och tillverkningsprodukter omfattas aldrig av öppet köp och bytesrätt. Detta eftersom din vara/produkt är specialbeställd för dig och/eller producerad/tillverkad enligt dina specifika önskemål.

14.2 Köp av visningsexemplar, outletprodukter och/eller rabatterade produkter omfattas ej av öppet köp eller bytesrätt.

14.3 Om du har frågor angående öppet köp eller bytesrätt är du alltid välkommen att fråga någon av säljarna i butiken eller kontakta oss per telefon.

15 LEVERANSTIDER

15.1 Många av Stone Centers produkter specialbeställs och/eller tillverkas på beställning. Vid ordertillfället kan Stone Center endast ge en uppskattad leveranstid på beställnings- eller tillverkningsprodukter. Leveranstiden kan skilja baserat på varumärke, säsong och leveranssätt. Särskilt sommar och jul kan komma att påverka produktionen då vissa av Stone Centers leverantörer håller stängt i perioder. Vänligen notera att alla leveranstider som kommuniceras är ungefärliga, det innebär att leverans kan komma snabbare men även kan ta längre tid än uppskattat.

15.2 Stone Center kan aldrig garantera leveranstider då leveranstider i regel är utanför Stone Centers kontroll.

15.3 När din order är lagd och bekräftad av våra leverantörer kommer du att bli kontaktad av Stone Center med en mer aktuell uppskattning av leveranstiden för just din order. För produkter som tillverkas på beställning kan leveranstiden komma att justeras till både kortare och längre tid.

15.4 Stone Center reserverar sig för eventuella förseningar i produktionen från leverantörer som Stone Center inte kan råda över men Stone Center strävar alltid efter att du ska få dina produkter inom det angivna indikativa tidsintervallet.

16 LEVERANSVILLKOR

16.1 De leveranssätt som erbjuds varierar beroende på hur stor (skrymmande) din order är samt var du befinner dig. Leverans av bänkskiva sker oftast med Stone Centers egen bil eller med av Stone Center anlitat fraktbolag. Mindre lagervaror som handlas i butik lämnas ut och tas med direkt vid köptillfället eller vid annan överenskommen tidpunkt. En större order kan komma att levereras på pall av Stone Center anlitat fraktbolag och hanteras som övrigt emballage av dig som kund.

16.2 Stone Center erbjuder dig således möjligheten att få din beställning levererad till ditt hem genom något av de fraktbolag vi samarbetar med. Detta innebär fram till din port om du bor i lägenhet, och fram till din tomtgräns om du bor i hus. ”Fram till” innebär så nära din port eller tomtgräns som en lastbil kan komma.

16.3 Skulle produkter inte hämtas ut skickas de tillbaka till Stone Center. För ej uthämtade produkter debiterar Stone Center dig för de merkostnader som uppstår i samband med returen. Dessa kostnader består av returfrakt samt eventuell kostnad för att förvara produkter på ett lager innan de kan skickas tillbaka.

16.4 När du tar emot din leverans från Stone Center ska du som kund snarast undersöka och kontrollera om förpackningen och/eller produkten är skadad. Upptäcks eventuella transportskador på förpackningen och/eller produkten ska detta noteras på fraktbolagets/utlämningsställets transportsedel/avi.

16.5 Vid hemleverans ska eventuella transportskador på förpackning och/eller produkten noteras på transportsedeln/avin innan fraktbolaget lämnar platsen.

16.6 Eventuella transportskador på förpackning eller produkt ska dokumenteras med foton, med och utan emballage. OBS! Utan noterad skada kan inte en reklamation göras. Maila dessa till info@stonecenter.se. Reklamationer ej gjorda inom 7 dagar efter leverans godkännes ej.

16.7 Stone Centers ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med ditt köp, är begränsad till det totala beloppet av ditt köp. Stone Center har inget ansvar för indirekta förluster.

16.8 Skulle Stone Center ha anledning att ifrågasätta din betalningsförmåga, förbehåller sig Stone Center rätten att stoppa leveransen och har ingen skyldighet att genomföra leveransen förrän fullständig betalning av beställningen har kommit Stone Center tillhanda, alternativt att beslut om annan överenskommelse har fattats.

16.9 Vänligen ta hänsyn till att våra produkter kommer på träpallar som kan vara ett par meter långa. Stone Center eller det fraktbolag Stone Center anlitar tar inte tillbaka dessa efter leverans.

16.10 Fraktbolaget bär inte in produkterna. Leveransen måste kvitteras av mottagaren eller dennes ombud enligt fraktbolagets anvisningar.

17 REKLAMATION

17.1 Reklamationsrätten täcker produkter som är felaktiga enligt konsumentköplagen. Om du önskar göra gällande fel i levererad produkt ska du så snart som möjligt efter att felet har upptäckts kontakta Stone Center antingen i butik eller genom info@stonecenter.se. Reklamationen måste göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet.

17.2 Stone Center ansvarar inte för fel på produkten som uppstått till följd av vårdslös hantering eller att skötselråd.

17.3 Stone Center godkänner inte reklamation av produkt som har monterats. Eventuella kostnader för montage/demontage samt kringkostnader som kan uppstå på grund av att produkten har monterats ersätts inte av Stone Center.

17.4 Reklamation av Stone Center monterade bänkskivor ska alltid göras skriftligen till info@stonecenter.se. Bifoga bilder och en beskrivning av problemet. En reklamation måste göras innan inkoppling av VVS/el och eventuell väggbeklädnad (dvs. allt som fixerar bänkskivan, t.ex. kakel etc.), därefter avvisas den automatiskt. Bänkskivan får heller inte fixeras förrän kund kontrollerat att häll, blandare, el-uttag m.m. passar i sina urtag.

17.5 Stone Center har rätt att försöka åtgärda ett påstått fel tre gånger (tre gånger per påstått fel) innan det kan bli aktuellt med prisavdrag eller hävning.

17.6 Måttbeställda produkter som avhämtas i butik oemballerade, synas vid avhämtandet. Produkten betraktas som godkänd i och med avhämtandet, och vidare transport av produkten sker på Kundens risk.

18 DRÖJSMÅL

18.1 Om leveransen dröjer från vad som har utlovats ersätter Stone Center inte eventuella kostnader för utebliven arbetsinkomst eller ersättning för anlitad extern monteringshjälp av t.ex. hantverkare. Stone Center tar inte ansvar för någon skada som uppstått till följd av att en aviserad leveranstid har överskridits.

19 GARANTI

19.1 Stone Center strävar alltid efter att leverera högsta kvalitet men lämnar inga garantier för att produkternas kvalitet, lämplighet eller användning överensstämmer med dina förväntningar.

19.2 Stone Centers produkter är Stone Centers ansvar fram till dess att de har nått leveransadressen.

20 ANSVARSBEGRÄNSNING

20.1 Stone Center ansvarar inte för skador och eventuella kostnader som uppkommer i samband med montering och användning av Stone Centers produkter.

20.2 Kompensation för eventuella reklamationer betraktas som goodwill från Stone Centers sida och ska aldrig betraktas som ett erkännande av skuld eller fel med mindre än att Stone Center skriftligen medgivit sådan skuld eller sådant fel.

20.3 Stone Center reserverar sig för felaktigt införd data i offerter och orderbekräftelser. I de fall detta sker, och felet är hänförligt till Stone Center, har Kunden efter att ha blivit informerad om felet rätt till att ångra beställningen om beställningen fördyras.

20.4 Det åligger dock alltid Kunden att kontrollera att de uppgifter som angivits i en offert stämmer överens med vad Kunden vill beställa.

21 RESERVATIONER

21.1 Stone Center reserverar sig för eventuella tryckfel i pris- och produktinformation eller i övrig kommunikation. Stone Center förbehåller sig rätten att löpande ändra information och priser på samtliga produkter i vårt sortiment och att i efterhand korrigera felaktig prissättning utan föregående avisering. Stone Center reserverar sig för prisjusteringar, slutförsäljning, lagerdifferenser, tekniska problem, ändringar av tekniska specifikationer och eventuella typografiska fel på vår hemsida eller i våra annonser. Stone Center förbehåller sig rätten att annullera felaktiga beställningar. Samtliga kampanjer gäller så långt lagret räcker om inte annat är specificerat i beskrivningen.

22 FORCE MAJEURE

22.1 Vid händelse av krig, strejk, upplopp, katastrof, kraftiga prisförändringar på världsmarknaden, fel i elektrisk kommunikation, telekommunikation, dataförbindelser eller annan kommunikation, samt defekta eller uteblivna leveranser av produkter från underleverantörer, och därmed jämförbara händelser som ligger utanför Stone Centers kontroll och förutseende, befrias Stone Center från sina förpliktelser att fullgöra dessa allmänna villkor under force majeure. Om detta inträffar, kommer Stone Center att försöka underrätta dig om detta.

23 ÄNDRING AV VILLKOR

23.1 Stone Center förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa allmänna villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa villkor kommer att publiceras på vår hemsida. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid orderbekräftelse) alternativt 30 dagar efter att Stone Center har informerat Kunden om ändringarna. Stone Center rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkoren.

24 TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

24.1 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

________________________________

Betalningslösningar
Vi tar emot MasterCard och Visa i samarbete med Klarna Bank. När ni handlar hos oss kan ni dela upp betalningen via klarna. Läs mer om Klarnas villkor här.

Vår betalningsleverantör uppfyller kraven för PCI DSS. Vid köp via kort, belastas kortet vid beställningen. Även denna lösning erbjuds av Klarna.

Få först. Betala sen.
Dessa villkor för faktura gäller mellan dig och denna butik när du handlar varor, biljetter eller tjänster och du valt att betala med faktura.

När du väljer att betala med faktura erbjuder vi dig möjligheten att betala 14 dagar från dess att vi skickat varorna eller biljetterna för leverans, eller från tillgängligt datum för tjänsterna eller digitalt material. Vi överlåter vårt krav på betalning för ditt köp till Klarna Bank AB (“Klarna”). Klarna kommer att skicka en betalningsinstruktion till dig där du ska betala direkt till Klarna. För kontaktuppgifter och ytterligare information om Klarna, gå till klarna.se.

Om du tidigare valt att ansluta dig till tjänsten Månadsfaktura kommer fakturan istället att inkluderas i din månadsfaktura i enlighet med de villkor som gäller för Månadsfaktura.

Betala endast efter du tagit emot din order
Klarna erbjuder konsumenter Köparskydd, vilket bland annat innebär att du som konsument inte behöver betala för dina beställda varor förrän du har mottagit dem, samt att Klarna assisterar dig med problem som relaterar till ditt köp.

För mer information och instruktioner vänligen gå till: https://www.klarna.com/se/beskrivning-av-klarnas-koparskydd/.

Kostnader och avgifter
Vi tar ut en fakturaavgift om 0 kr per köp. Vid sen betalning skickas en påminnelse ut till dig där du åläggs att betala en påminnelseavgift. Har du handlat för under 60 kr tillkommer en påminnelseavgift om 29,00 kr, och har du handlat för 60 kr eller mer tillkommer 60,00 kr i påminnelseavgift. Även en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer. Sker ingen betalning därefter kan fordran komma att överlämnas för inkassohantering där ytterligare inkassokostnader kan tillkomma.

Kreditprövning och personuppgiftsbehandling
När du väljer att betala med faktura gör Klarna en kreditprövning. Om en kreditupplysning tas kommer du bli underrättad om detta samt få en kopia på kreditupplysningen skickad per post eller e-mail. Klarna behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra åtaganden enligt detta avtal och för de övriga syften som redovisas i vår Dataskyddsinformation. Dataskyddsinformationen hittar du här, eller på vår hemsida, och genom att använda Klarnas tjänster så bekräftar du också att du tagit del av denna Dataskyddsinformation. Vi behandlar dina personuppgifter bland annat för att utföra identifikation, kundanalys, kreditprövning, marknadsföring och affärsutveckling. Vi kan också komma att överföra dina personuppgifter till utvalda partners (såsom kreditvärderingsinstitut), som kan vara etablerade i en stat utanför EU/EES. Du hittar mer information om vår delning av personuppgifter, dina rättigheter i förhållande till dessa, hur du kan kontakta oss med frågor, eller vända dig till myndighet med klagomål, i Dataskyddsinformationen.

Ladda ner denna information.

SSL
Vi har en säker sida dvs. SSL certificerad sida.